Projekt: Olsztyn 2030+

Drogie Olsztynianki,

Drodzy Olsztyniacy,

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, najważniejszy dla naszego Miasta dokument strategiczny, określający zasady prowadzenia polityki rozwoju Olsztyna.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim, co oznacza, że jest tworzony wspólnie z obywatelkami i obywatelami naszego Miasta, przy wsparciu merytorycznym specjalistów i praktyków. 

Zgodnie z harmonogramem, przyjętym przez Radę Miasta Olsztyna, wypracowanie projektu Strategii jest poddawane dwuetapowym konsultacjom społecznym. Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych, zapraszając do udziału w nim mieszkańców i mieszkanki Olsztyna, a także partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych. 

Szczegóły dotychczas przeprowadzonego procesu opracowania projektu Strategii zawierają raporty 

z I etapu konsultacji społecznych, z którymi można zapoznać się na stronie: www.konsultacje.olsztyn.eu. Na stronie znajduje się także projekt Strategii, o którym będziemy dyskutować. 

Zapraszamy do zapoznania się z konsultowanym projektem Strategii i wspólnej dyskusji!

Prezydent Olsztyna

 Piotr Grzymowicz

  • STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - OLSZTYN 2030+ PROJEKT z DOSTĘPNOŚCIĄ CYFROWĄ.docx POBIERZ PLIK
  • UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA OLSZTYN 2030+.doc POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna