Programy wdrożeniowe - Olsztyn 2030+

Opracowana w 2022 r. Strategia Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ określa zasady wdrożenia założeń Strategii. W ramach wykonania założeń Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ zostaną opracowane programy wdrożeniowe. Podzielono je tematycznie, zgodnie z przyjętymi celami operacyjnymi. Zaplanowano opracowanie 6 programów wynikających z celów operacyjnych, takich jak:

Olsztyn świadomy i kompetentny

Olsztyn empatyczny i toleracyjny

Olsztyn inspirujący i zapraszający

Olsztyn zaangażowany i witalny

Olsztyn bezpieczny

Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny

a także jednego programu - z obszaru strategicznej interwencji: 

Rewitalizacja (działania w tym obszarze obejmują oddzielny zakres i są dostępne tutaj - REWITALIZACJA).

Programy wdrożeniowe są opracowywane zgodnie z zasadami realizacji Strategii, o których mowa w pkt. 9.1. Uchwały nr LI/816/22 z dnia 28 września 2022 r.  

W szczególności programy wdrożeniowe będą określały:

  • zakres interwencji realizującej odpowiednie cele strategiczne (w tym: listę projektów strategicznych - powiązanych z realizacją celów strategicznych);
  • harmonogram interwencji w okresie 5-letnim z planami rocznymi;
  • podmioty odpowiedzialne za realizację projektów;
  • orientacyjny budżet wdrożeniowy programu.

Powołano 7 zespołów roboczych do prac nad programami. 

  • 217_zarządzenie_konsultacje_projekty programów wdrożeniowych_12-06-2024.pdf POBIERZ PLIK
  • Fiszki przedsięwzięć projekt_26-06-2024.docx POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna