Olsztyn 2030+

DLACZEGO PRACUJEMY NAD STRATEGIĄ?

Jakiego miasta oczekujemy w roku 2030, jak i w dalszym horyzoncie czasowym? W jakim Olsztynie chcemy żyć i pracować? 

W jakim kierunku Olsztyn powinien się rozwijać? Jakie działania należy podjąć, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się w nim dobrze? To pytania, na które będziemy odpowiadać w trakcie wspólnych spotkań i dyskusji.

Na te pytania ma odpowiedzieć Strategia Rozwoju Olsztyna, która jest najważniejszym dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określi wizję Olsztyna, w jakim chcemy żyć w kolejnych latach, a także najważniejsze cele i kierunki rozwoju miasta.

Priorytetem władz Olsztyna jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta oraz najwyższej jakości życia jego mieszkańców. Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym m.in. zmiany demograficzne, wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy, system ochrony zdrowia oraz inne aspekty funkcjonowania miasta i życia jego mieszkańców, wyzwania przed jakimi stoimy oraz możliwości, jakie niesie rozpoczynająca się wkrótce nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, wymagają przeglądu wyznaczonych celów i kierunków rozwoju Olsztyna. 

Zapraszamy do wspólnych dyskusji! 

Więcej informacji w dziale: spotkania warsztaty, debaty. 

Do zobaczenia i usłyszenia!

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych - Olsztyn 2030+ 

Raport 

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Olsztyn 2030+"

Oddajemy do Pństwa rąk projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, najważniejszy dla naszego Miasta dokument strategiczny, określający zasady prowadzenia polityki rozwoju Olsztyna. Projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim, co oznacza, że jest tworzony wspólnie z obywatelkami i obywatelami naszego Miasta, przy wsparciu merytorycznym specjalistów i praktyków. 

Zgodnie z harmonogramem, przyjętym przez Radę Miasta Olsztyna, wypracowanie projektu Strategii jest poddawane dwuetapowym konsultacjom społecznym. Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych, zapraszając do udziału w nim mieszkańców i mieszkanki Olsztyna, a także partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych. Szczegóły dotychczas przeprowadzonego procesu opracowania projektu Strategii zawierają raporty z I etapu konsultacji społecznych, z którymi można zapoznać się na stronie: www.konsultacje.olsztyn.eu. Na stronie znajduje się także projekt Strategii, o którym będziemy dyskutować. 

Zapraszamy do zapoznania się z konsultowanym projektem Strategii i wspólnej dyskusji!

Szybki dostęp do informacji, harmonogramu i dokumentów znajduje się w menu obok.

Korespondencja: 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Urząd Miasta Olsztyna

Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 

tel. 89 523 64 27; tel. 89 527-31-11, wew. 432, 503

e-mail: [email protected]

  • Uchwała - opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta.docx POBIERZ PLIK