O tym będziemy rozmawiać

Tematy debat - Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

Olsztyn inteligentnej transformacji - gospodarka, konkurencyjność, inteligentne specjalizacje, smart city itp. - 26 sierpnia 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim koncie YouTube: wwwolsztyneu.

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: Kacper Nosarzewski, partner w 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Temat prezentacji: Transformacja Olsztyna - w jakim stopniu można rozpoznać przyszłe potrzeby wspólnoty lokalnej?

Olsztyn wrażliwy - niepełnosprawność, empatia, wsparcie, włączenia społeczne itp. - 2 września 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim koncie YouTube: wwwolsztyneu. 

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezeska Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland

Temat prezentacji: Olsztyn 2030 – stańmy się wspólnotą solidarną.

Olsztyn odporny klimatycznie - adaptacyjność, odporność, zmiany klimatyczne itp. - 9 września 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim koncie YouTube: wwwolsztyneu.  

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: dr Paulina Legutko-Kobus.

Temat prezentacji: Olsztyn 2030 – lepiej adaptujemy się do zmiany klimatu.

Olsztyn bez barier przestrzennych - bezpieczeństwo, przyjazne przestrzenie, miasto "15-minutowe" itp. - 16 września 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim koncie YouTube - wwwolsztyneu 

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: dr inż arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Temat prezentacji: Olsztyn 2030 - miasto bezpieczne, wygodne, dostępne.

Olsztyn obywatelski i współzarządzany - współpraca, projekty, współodpowiedzialność, inicjatywy mieszkańców, budżet obywatelski itp. - 23 września 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim kanale YouTube - wwwolsztyneu  

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekpert debaty: dr Paulina Nowicka - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, Zastępca dyrektora Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy

Temat prezentacji: Współzarządzanie miastem. Mieszkaniec jako twórca i użytkownik miasta.

Olsztyn inspirujący - kultura, tożsamość, kreatywność, inspiracje itp. - 30 września 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim kanale YouTube - wwwolsztyneu  

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekpert debaty: Aleksandra Litorowicz - Prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, twórczyni konkursu dla Warszawy: Przyszłości FUTUWAWA.

Temat prezentacji: „Dzieje się! O potencjale aktywnego praktykowania przestrzeni publicznej”

Olsztyn wielopokoleniowy - młodość, empatia, colving, współpraca wielopokoleniowa, sąsiedztwo wielopokoleniowe itp. - 7 października 2021 r. Debatę można prześledzić na miejskim kanale You Tube - wwwolsztyneu 

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: Marcin Żebrowski

Temat prezentacji: Olsztyn - miasto na każdy wiek.

Olsztyn mobilny - transport publiczny, obwodnica, bezpieczeństwo, organizacja ruchu, elektromobilność itp. - 14 października 2021 r. Debata jest dostępna na miejskim kanale YouTube - wwwolsztyneu.  

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: Paweł Jaworski

Temat prezentacji: Olsztyn 2030 - jak? którędy? dokąd? - nasze ścieżki mobilności.

Olsztyn zdrowy i aktywny - profilaktyka, pandemia, ochrona zdrowia, formy spędzania wolnego czasu, jakość usług medycznych itp. - 21 października 2021 r. Debata będzie dostępna na miejskim kanale YouTube - wwwolsztyneu.  

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Ekspert debaty: Joanna Miłachowska

Temat prezentacji: Zdrowe (cyfrowe) miasto

Olsztyn kompetentny - nauka, praktyka, edukacja, szkoły wyższe, kluczowe kompetencje, zawody przyszłości, sztuczna inteligencja itp. - 28 października 2021 r.

Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Zapisy do godz. 10.00, 27 października 2021 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje sie poniżej. 

Każdą debatę rozpocznie wystąpienie gościa specjalnego. Będzie nim ekspert spoza Olsztyna, specjalizujący się w tematyce podejmowanym w debacie. 

W doborze ekspertów kierowaliśmy się kryteriami zaangażowania danej osoby w rozwiązywanie różnych problemów, z jakimi spotykają się mieszkańcy miast w Polsce i poza granicami kraju. Ważne było dla nas ich praktyczne doświadczenie oraz aktywność we współpracy z różnymi środowiskami społecznymi, organizacjami pozarządowymi etc.

Zadaniem ekspertów będzie dokonanie wprowadzenia na temat trendów, które powinniśmy rozpatrywać z punktu widzenia planowania przyszłości Olsztyna.