Poznaj Zatorzankę

Miejska Hala Targowa „Zatorzanka” zaprojektowana przez Biuro architektoniczne „Sosak i Sosak Projekt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została oddana do użytku w październiku 1998 roku.

W obiekcie o powierzchni użytkowej 2 550 m² znajduje się 90 boksów handlowych o łącznej powierzchni 1286 m². Spośród 49 boksów na parterze hali na dzień 30.09.2022r. zajętych jest tylko 5 na podstawie umowy najmu i 1 umowa najmu na powierzchnię pod bankomat usytuowany na patio hali, natomiast na piętrze obiektu na 41 boksów handlowych – 11 boksów zostało zaadoptowanych na potrzeby ZDZiT w Olsztynie, dzięki czemu można było zrezygnować z wynajmowania pomieszczeń do tego potrzebnych od innych jednostek. 

Pozostałe boksy usytuowane na piętrze są wyłączone z użytkowania decyzją PINB po zerwaniu części dachu, w wyniku wichur, które miały miejsce w październiku ubiegłego roku. 

Miejska Hala Targowa Zatorzanka

W obiekcie o powierzchni użytkowej 2 550 m² znajduje się 90 boksów handlowych o łącznej powierzchni 1 286 m². Na parterze hali zlokalizowanych jest 49 boksów, z których 20 jest zajętych na podstawie umów najmu (spadek o 21% w porównaniu do 2020 r.). Na pierwszym piętrze obiektu na 41 boksów, 2 stanowiły przedmiot najmu (do dnia 21 października 2021 r.), a 10 boksów o powierzchni 170,83 m² zostało zaadoptowanych na potrzeby Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (magazyny podręczne, pomieszczenie socjalne, składnica akt). W ten sposób można było zrezygnować z wynajmowania pomieszczeń do tego potrzebnych od innych jednostek.

Powierzchnie handlowe (boksy) wynajmowane są poprzez przeprowadzane co tydzień przetargi ustne/aukcje, ale na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek zainteresowania handlem w Zatorzance.

W związku z gwałtownymi zmianami pogody (wichura) w dniu 21 października 2021 r. doszło do zerwania części świetlika dachowego oraz szklanej obudowy ściany budynku na pierwszym piętrze MHT Zatorzanka. Mimo wykonanych prac naprawczych przez administratora budynku oraz uzyskaniu opinii technicznej w sprawie możliwości korzystania z obiektu, ze względu na bezpieczeństwo kontrahentów i klientów Zatorzanki, podtrzymana została decyzja o wyłączeniu z użytkowania całego pierwszego piętra.

Biorąc pod uwagę stan obiektu wymagane jest przeprowadzenie szeregu prac termomodernizacyjnych, remontowo–renowacyjnych elewacji oraz przeprowadzenie naprawy stropodachu i wymiany obróbki blacharskiej. Problemem pozostaje remont dachu w części naświetli, które wykonane są z poliwęglanu jednokomorowego. Materiał ten jest w wielu miejscach uszkodzony i nie spełnia swojej funkcji. W obiekcie dochodzi latem do nadmiernego nagrzewania, natomiast zimą wychładzania. Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, że wymiana zużytego poliwęglanu i zastąpienie go, np. dylami szklanymi to koszt ok. 2 mln zł.

Targowisko przy ul. Kolejowej

Targowisko to znajduje się pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Kolejową, Okrzei i Żeromskiego w sąsiedztwie Miejskiej Hali Targowej Zatorzanka. Według stanu na grudzień 2021 r. na terenie o powierzchni 12 652 m² zlokalizowane są 44 kioski, 8 straganów oraz 55 ław handlowych. Na obszarze targowiska 26 kontrahentów związanych jest umowami najmu lub dzierżawy (spadek o 23% w porównaniu do 2020 r.), a 16 osób (bez zmian) rezerwuje miejsca do handlu. Na targowisku prowadzony jest również handel sezonowy. Każdego roku, w ramach rezerwacji miejsc do handlu, przydzielanych jest: 8 stanowisk na sprzedaż sadzonek, 5 na sprzedaż chryzantem i zniczy oraz 5 z choinkami.

Pomimo przeprowadzonych prac mających na celu poprawę warunków i estetyki targowiska, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa handlujących oraz kupujących, zainteresowanie handlem na omawianym targowisku maleje.

O targowisku na visit.olsztyn.eu - https://visit.olsztyn.eu/place/2520/targowisko-miejskie-przy-ul-kolejowej 

O tagrgowiskach w Olsztynie - https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/targowiska/targowiska-miejskie 

Zobacz targowisko i "Zatorzankę" - film: https://www.youtube.com/watch?v=dzRSb7Nakg0 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna