Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2022 r.

1. I-II kwartał 2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ (II etap) - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

2. I-II kwartał 2022 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Olsztyna (II etap) - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

3. I-II kwartał 2022 r.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dn.9.11.2015 r. o rewitalizacji - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

4. II - kwartał 2022 r.

„Program Zatorze” - Wydział Urbanistyki i Architektury

5. II - III kwartał 2022 r.

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego3. 

6. III-IV kwartał 2022 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna w rozumieniu ustawy z dn.9.11.2015 r. o rewitalizacji - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

7. III – IV kwartał 2022 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna