Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2023 r.

1. I - III kwartał 2023 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski X edycja - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. 

2. I kwartał 2023 r.

Kierunki rozwoju i funkcjonowanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej wraz halą targową "Zatorzanka"

3. I-III kwartał 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

4. III kwartał 2023 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

5.I kwartał 2023 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Olsztyna 2030+ - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna