Aktualne konsultacje

1. II - IV kwartał 2022 r.

„Program Zatorze” - Wydział Urbanistyki i Architektury.

2. II - III kwartał 2022 r.

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. 

3. III-IV kwartał 2022 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna w rozumieniu ustawy z dn.9.11.2015 r. o rewitalizacji - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

4. III – IV kwartał 2022 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna