Harmonogram

Harmonogram konsultacji społecznych dokumentu Program Zatorze:

20 czerwca – 30 września 2022r. - udostępnienie treści dokumentu Programu Zatorze na stronie internetowej konsultacji społecznych i zbieranie uwag do Programu.

27 czerwca 2022 r., godz: 17:00 -19:00 - odbyło się spotkanie konsultacyjne przy stolikach tematycznych, Park „Górka Jasia” w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej. 

3 września 2022 r., godz: 11:00 - 13:00 - odbyło się spotkanie warsztatowe: „Zazielenianie przestrzeni publicznej ulic Zatorza”, Koszary Funka, Olsztyn, ul. J. Kasprowicza 4.

15 października 2022 r. - raport z konsultacji społecznych.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna