Warianty

W załacznikach znajdują się warianty przebiegu projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna