Dokumenty

W prezentowanym projekcie Strategii określono wiele działań koniecznych, by Olsztyn wraz z sąsiednimi gminami nie tylko stał się nowoczesną aglomeracją, ale też żeby mógł konkurować z ośrodkami w Polsce i za granicą o inwestycje, miejsca pracy, turystów i nowych mieszkańców. 

Część z tych działań będzie mogła otrzymać dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa, a wszystkie razem pomogą osiągnąć założone cele.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna