Badania ankietowe

Jaka jest mobilność w MOF?

Podsumowanie badań dot. sposobów przemieszczania się w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

Latem 2022 roku odbyły się badania dotyczące tego, jak przemieszczają się mieszkańcy MOF. Badania stanowiły wstęp do prac nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności. Miały formę ankiety, a na pytania w niej zawarte można było odpowiedzieć on-line lub w czasie bezpośredniej rozmowy. Udział w nich wzięły 1354 osoby: 412 mieszkańców Olsztyna i 649 osób z pozostałych gmin MOF.

Jesteście ciekawi, jakie są nasze zwyczaje w tym obszarze? Czy wyniki te będą dla Was zaskoczeniem? Zobaczmy!

Jakie są cele naszych podróży?

Najczęstszymi podróżami w MOF Olsztyna są te realizowane z dużą częstotliwością, o stałym charakterze (tzw. obligatoryjne) – do pracy lub szkoły. Mieszkańcy większości gmin pracują lub uczą się w Olsztynie. Wyjątek stanowi Barczewo – tam ponad połowa tego typu podróży odbywa się na terenie gminy. Natomiast mieszkańcy stolicy regionu przeważnie (91%) poruszają się w granicach miasta.

Bez auta ani rusz?

Ponad 80% osób badanych ma co najmniej jeden samochód, a prawie 30% z tej grupy – dwa lub więcej. Gdy przyjrzeć się stolicy regionu, 53% osób deklaruje posiadanie jednego auta, 23% – dwóch lub więcej. W pozostałych gminach MOF 47% mieszkańców ma jeden samochód, a 38% minimum dwa, co stanowi znacznie wyższy procent niż w Olsztynie.

Znając te dane, nie zaskoczy nas informacja, że mieszkańcy gmin MOF częściej korzystają z samochodów. Wynika to z różnic długości podróży: krótsze, po Olsztynie pozwalają na przemieszczanie się piesze lub korzystanie z roweru; dłuższe (po gminach i w związku z dojazdami do stolicy regionu) to wyższy udział samochodów (i transportu publicznego).

Nie jest jednak tak, że każdy porusza się autem: 24% mieszkańców Olsztyna i 14% mieszkańców pozostałych gmin zadeklarowało brak tego typu pojazdu.

Rower to jest świat, autobus – rzadki wybór

Podobnie dużo z nas ma rowery – dotyczy to prawie 80% gospodarstw; niemal w połowie z nich są co najmniej dwa jednoślady. Więcej rowerów jest w gminach MOF niż w Olsztynie (podobnie jak aut), co pozwala na stwierdzenie, że w ogóle więcej pojazdów indywidualnych jest poza Olsztynem. Można wiązać to ze słabszą ofertą transportu zbiorowego, większymi odległościami pomiędzy miejscowościami oraz koniecznością dojazdów do stolicy województwa.

Z komunikacji publicznej korzystamy średnio intensywnie. Do pracy jeździ nią około 30% podróżujących, zarówno w Olsztynie, jak i w pozostałych gminach. Ten typ transportu traktowany jest jako uzupełniający. Pewną popularnością cieszą się też hulajnogi elektryczne – znajdują się one w 5% domów (choć procent ten jest imponujący, jeśli uwzględnić, że to dość spora nowość).

Praca, zakupy, edukacja

Do miejsc pracy autami przemieszcza się blisko połowa z nas, przy czym nieznacznie częściej dotyczy to mieszkańców gmin MOF (52%). Na uczelnie dojeżdżamy transportem publicznym (tylko w 30% przypadków – autami). Odwożąc dzieci do placówek oświatowych rodzice najchętniej wybierają samochód, rzadziej: autobus, rower czy pójście pieszo. Na zakupy jeździmy w równym stopniu autami i rowerem jak chodzimy. W ramach podróży nieobligatoryjnych (sprawy urzędowe, spotkania rodzinne i towarzyskie, wyjścia do kina, na koncerty itp.) korzystamy z samochodu, transportu publicznego lub chodzimy pieszo (popularne na krótkie odległości).

Olsztyn a pozostałe gminy MOF

Mieszkańcy Gmin MOF częściej korzystają z samochodu (60% podróży). Rzadziej chodzą na piechotę lub jeżdżą rowerami (1/5 podróży). Natomiast mieszkańcy Olsztyna rzadziej poruszają się samochodami (52% podróży), a częściej przemieszczają się transportem publicznym (25%) oraz pieszo i rowerem (także 25%). Wynika to z bardziej zwartej tkanki miejskiej, a przez to z krótszych podróży niż w przypadku mieszkańców Gmin MOF.

Ekologia nie jest argumentem?

Aż 81% z nas wybiera dany środek transportu przede wszystkim ze względu na jego dostępność, czas dotarcia do celu, koszt i komfort podróży, a także możliwość załatwienia kilku spraw jednocześnie. Mniej istotne są względy bezpieczeństwa, ekologia czy zdrowie. Czasem decyduje brak innych możliwości.

Co mówi o nas wybór takich, a nie innych środków transportu? Chcielibyście wiedzieć, jakie są pomysły mieszkańców na poprawę sposobów przemieszczania się po MOF? Zajrzyjcie do podsumowania wyników raportu, który znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

 Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach, serdecznie dziękujemy!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna