Spotkanie przy stoliku

W ramach konsultacji społecznych 27 czerwca odbyło się spotkanie w plenerze, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z projektem programu i porozmawiać o nim. W przyjaznej przestrzeni Górki Jasia, przy trzech stolikach tematycznych rozmawialiśmy o przyszłości Zatorza. 

Oprócz rozmów zapewniliśmy wiele zabaw dla dzieci i różne aktywności dla wszystkich. 

Stolik nr 1 Zielony - rozmawialiśmy o: przedogródkach, skwerach, alejach, parkach, zielonej sieci, zielonych ciągach pieszo-rowerowych, otwarciu na Łynę, ogrodach społecznych, przestrzeni publicznej ulic, a także o celach PROGRAMU:

  • „Chronione i rozwijane obszary zieleni”,
  • „Przestrzeń publiczna ulic przyjazna dla pieszych”, 
  • „Zatorze z dobrym klimatem” 

i innych tematach związanych z zielenią, przestrzenią publiczną ulic i możliwościach wpływu na poprawę klimatu Zatorza.

Stolik nr 2 Ceglany - rozmawialiśmy o: zabytkach, Koszarach Dragonów, ulicy, Kolejowej, Przyczółku Dworcowym, rewitalizacji podwórek Zatorza a także o celach PROGRAMU:

  • „Chronione obiekty zabytkowe”,
  • „Na nowo zdefiniowane wskazane obszary (funkcja i przestrzeń)”,
  • „Ponadlokalne centrum obszaru – Koszary Dragonów”,
  • „Zatorze z dobrym klimatem”

i innych tematach związanych z zabytkami, przestrzenią, publiczną oraz możliwościach wpływu na poprawę klimatu Zatorza.

Stolik nr 3 Szary - rozmawialiśmy o: ruchu pieszym, dostępności dla rowerów, transporcie publicznym, połączeniach komunikacyjnych z pozostałymi obszarami miasta (pieszych, rowerowych i samochodowych), parkowaniu i uspokojeniu ruchu samochodowego, a także o celach PROGRAMU:

  • „Nowe połaczenia komunikacyjne ze Śródmieściem i pozostałymi obszarami miasta”,
  • „Zatorze z dobrym klimatem”

i innych tematach związanych z komunikacją, infrastrukturą oraz możliwościach wpływu na poprawę klimatu Zatorza.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna