Baza wiedzy

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/ 

Dobre przykłady z zakresu rewitalizacji miast

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast/ 

Publikacja Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na temat wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji:

https://irmir.pl/publisher/delimitacja-krok-po-kroku/ 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna