Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2024 r.

1. I kwartał 2024 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski XI edycja - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. 

2. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy, dostępny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

3. I-II kwartał 2024 r.

 Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn świadomy i kompetentny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

4. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn empatyczny i tolerancyjny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

5. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn inspirujący i zapraszający" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

6. IV kwartał 2024 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna