Spotkania konsultacyjne II - archiwum

Od lata 2021 roku trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla MOF Olsztyna. 

Czym jest Plan?

PZMM to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia związane z komunikacją i mobilnością na danym obszarze: transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy i rowerowy, ochrona środowiska, edukacja i promocja itd. W dokumencie mówi się też o poprawie jakości życia, bezpieczeństwie poruszania się po drogach czy dążeniu do organizacji miasta kompaktowego (miasta małych odległości). Plan jest potrzebny w każdej aglomeracji i w każdym mieście, a do jego tworzenia włączają się wszyscy chętni.

Po co zrównoważona mobilność?

Badania ONZ wskazują, że – mimo chwilowego spadku spowodowanego lockdownami, związanymi z pandemią COVID-19 – w 2020 r. stężenie gazów cieplarnianych osiągnęło rekordowy poziom. Trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej 25% ich emisji generuje transport samochodowy. Rozwiązaniem tego problemu jest dążenie do zrównoważonej mobilności, czyli ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i komunikacji zbiorowej.

Na jakim etapie prac jesteśmy?

Prace nad PZMM MOF trwają od lata 2022 roku. Udział w nich biorą mieszkańcy następujących gmin, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny: Olszyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Jak dotąd odbyły się badania potrzeb i zwyczajów komunikacyjnych (wszystkich zainteresowanych wynikami zachęcamy do odwiedzenia strony konsultacji, link do wyników jest tutaj).

Badania te były podstawą do przeprowadzenia pierwszego etapu konsultacji społecznych, w czasie których zbierano propozycje działań mających na celu poprawę mobilności. Natomiast w drugim etapie konsultacji, mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań trzeba realizować najpierw.

Drugi etap konsultacji

Konsultacje dotyczące PZMM Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna organizował Urząd Miasta Olsztyna. Spotkania w ramach drugiego etapu odbywały się od 4 do 10 listopada 2021 r. Do udziału w nich zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy gmin MOF.

Harmonogram spotkań był następujący:

• 4.11 (czwartek), 17.00-19.00, spotkanie on-line, link: https://tiny.pl/9w943 

• 5.11 (piątek), 10.00-12.00, spotkanie on-line: link: https://tiny.pl/9w9ng  

• 5.11 (piątek), 17.00-19,00, spotkanie on-line, link: https://tiny.pl/9w9l3 

• 8.11 (poniedziałek), 10.00-12.00, spotkanie on-line; linki: https://tiny.pl/9w9nw 

• 9.11 (wtorek), 17.00-19.00, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, s. 219.

Każde ze spotkań miało analogiczny przebieg, zatem wystarczyło wziąć udział w jednym, w wybranym przez siebie terminie. 

Dla wszystkich tych, którzy nie mogli być z nami, mamy link gdzie można podejrzeć, jak wyglądała ankieta: 

Link do ankiety 

 

Dziekujemy za udział! Państwa opinia jest bardzo ważna, a im więcej osób wypowie się, tym łatwiej spojrzeć na problem z różnych perspektyw i poznać odmienne stanowiska.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna