Planowane

1. III – IV kwartał 2021 r.

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego

2. III – IV kwartał 2021 r.

„Program Zatorze” - Wydział Urbanistyki i Architektury 

3. III – IV kwartał 2021 r.

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030 + - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

4. III – IV kwartał 2021 r.

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

5. IV kwartał 2021 r.

Aktualizacja Planu Mobilności MOF Olsztyna do 2025 roku - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 

6. III – IV kwartał 2021 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

7. IV kwartał 2021 r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku.