Aktualne konsultacje

1. 01 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski OBO 2022 – Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego

więcej informacji o konsultacjach w zakładce OBO 2022 

2. 26 sierpnia 2021 r. - 31 października 2021 r.

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030 +

Więcej informacji o konsultacjach w zakładce Olsztyn2030+  

3. 16 sierpnia 2021 r. - 11 maja 2021 r.

Aktualizacja Planu Mobilności MOF Olsztyna 2030+ 

Więcej o konsultacjach w zakładce Mobilność w MOF 

4. 14 września 2021 r. - 15 października 2021 r.

Program Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Więcej o konsultacjach w zakładce Program NGO 

5. 25 października 2021 r. - 12 listopada 2021 r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku.

Więcej o konsultacjach społecznych w zakładce Problemy społeczne - Strategia 2030+