Aktualne konsultacje

1. I kwartał 2024 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski XI edycja - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. 

2. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy, dostępny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

3. I-II kwartał 2024 r.

 Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn świadomy i kompetentny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

4. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn empatyczny i tolerancyjny" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

5. I - II kwartał 2024 r.

Projekt programu wdrożeniowego Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn. "Olsztyn inspirujący i zapraszający" - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna